سامانه پيامك (SMS)

 

جهت عضويت در سامانه و اطلاع از به روز رساني سايت و محصولات جديد كلمه

 

 

 "  عضويت   "

 

 

و جهت انصراف از دريافت پيامك كلمه

 

 

 انصراف   "

 

 

را به شماره :

 

 

10009122400277(98+) 

 

پيامك كنيد ،چنانچه درخواست عدم دريافت پيامكهاي تبليغاتي را به مخابرات داده باشيد، نمي توانيد پيامكهاي پوشش را دريافت كنيد.
 
 

مشخصات آگهي

 • نام شال بافت
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير قيمت
 • کد کالا 5050
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال پائيزه
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت حراجي
 • کد کالا 5040 طرح ترمه
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال پائيزه
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت حراجي
 • کد کالا 5040 طرح گليمي
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال پاييزه
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت قيمت مناسب
 • کد کالا 5740 طرح فندي
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال پاييزه
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت قيمت مناسب
 • کد کالا 5740 طرح لويز ويتون
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال پاييزه
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت قيمت مناسب
 • کد کالا 5740 طرح گوچي
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال پاييزه
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير قيمت
 • کد کالا 5740 طرح خطي
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري ساتن نانسي 90
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا 6040 طرح 2
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري ساتن نانسي 90
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا 6040 طرح 1
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال ساتن ابريشم
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت مناسب
 • کد کالا 5050 طرح شنل
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال ساتن ابريشم
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت مناسب
 • کد کالا 5050 طرح گل و شنل
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال ساتن ابريشم
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت مناسب
 • کد کالا 5050 طرح ترمه
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال شبرنگ
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا 5040 طرح ترمه
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال ساده ويسكوز
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 5540
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال لب ترك
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت مناسب
 • کد کالا 5550
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري حرير 105
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 6550
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري حرير lina
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير في بازار
 • کد کالا 6540 طرح 1
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال نخي
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 5250 طرح 3
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال نخي
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 5250 طرح 2
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال نخي
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 5250 طرح 1
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري حرير نخ
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير في
 • کد کالا 6040 طرح 2
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري حرير نخ
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير في
 • کد کالا 6040 طرح 1
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال نخي
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت قيمت مناسب
 • کد کالا 5150 طرح 6
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري دخترانه
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا 6110
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري نخي
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا 6830 طرح 4
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال نخي
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت قيمت مناسب
 • کد کالا 5050 طرح 2
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال نخي طرح ديجيتالي
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا 5050
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري نخي KTN
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا 6540
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال ترمه
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت ارزان قيمت
 • کد کالا 5050
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري حرير 100
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا 6540 طرح 2
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال نخ پنبه دو خط
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 5560
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري حرير شيفون
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا 6540 طرح 2
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري حرير شيفون
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا 6540 طرح 1
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري ساتن 100
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 6060 طرح 2
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري ساتن 100
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 6060 طرح 1
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري لمه
 • فروش عمده فروشی (امانی)
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 6540
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري نخي 110
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 6540 طرح 1
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري ساتن 100
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت مناسب براي ارزان فروشي
 • کد کالا 6540 طرح 1
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال سوپر نخ
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت زير قيمت
 • کد کالا 5060 طرح ليقه
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال حرير شيشه اي
 • فروش عمده فروشی
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 5560
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري نخي ريشه رنگي
 • فروش عمده فروشی (امانی)
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 6060
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال شبرنگ گل ريز
 • فروش عمده فروشی (امانی)
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 5540 طرح گل ريز
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام بافت زمستاني
 • فروش عمده فروشی (امانی)
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 5550
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري پائيزه 140
 • فروش عمده فروشی (امانی)
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 6021
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش (هفت تير)
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري پاييزه قواره 120
 • فروش عمده فروشی (امانی)
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 6031 طرح 3
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش (هفت تير)
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري پاييزه گليمي
 • فروش عمده فروشی (امانی)
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 6521
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش(7تير)
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال پاييزه يكطرف طرحدار
 • فروش عمده فروشی (امانی)
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا 5521
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش(7تير)
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال و روسري
 • فروش این محصول تمام شد
 • قيمت حراج
 • کد کالا ...
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري ساتن رومانو90
 • فروش این محصول تمام شد
 • قيمت زير قيمت
 • کد کالا ...
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال و روسري
 • فروش این محصول تمام شد
 • قيمت حراجي
 • کد کالا ...
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال و روسري
 • فروش این محصول تمام شد
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا ...
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال و روسري
 • فروش این محصول تمام شد
 • قيمت مناسب
 • کد کالا ...
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري 90ktn
 • فروش این محصول تمام شد
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا ...
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام روسري ساتن 100ktn
 • فروش این محصول تمام شد
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا ...
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال و روسري
 • فروش این محصول تمام شد
 • قيمت به روز می باشد
 • کد کالا ...
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال و روسري
 • فروش این محصول تمام شد
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا ...
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال و روسري
 • فروش این محصول تمام شد
 • قيمت ارزان فروشي
 • کد کالا ...
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال و روسري
 • فروش این محصول تمام شد
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا ...
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال و روسري
 • فروش این محصول تمام شد
 • قيمت حراجي
 • کد کالا ...
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...

مشخصات آگهي

 • نام شال و روسري
 • فروش این محصول تمام شد
 • قيمت زير قيمت بازار
 • کد کالا ...
 • تلفن 09122400277
 • آدرس محصول پوشش
 • ايميل ...
شروعقبلی13456پایان
صفحه 1 از 6
سايت پوشش مسئوليتي درباره محتوي آگهي ها ندارد، لطفااطمينان لازم را از صحت ادعاي
آگهي دهندگان به دست آوريد .( بند 1 و 2 قوانين سايت)